Syarat & Peraturan


SYARAT PENYERTAAN
  • Terbuka kepada semua yang berusia 17 tahun ke atas
  • Setiap pasukan dikehendaki mempunyai 3 atau 4 orang ahli
  • Setiap peserta diwajibkan mematuhi semua peraturan dan undang-undang jalan raya di sepanjang tempoh acara berlangsung. Pihak penganjur berhak membatalkan penyertaan mana-mana pasukan yang melanggar mana-mana peraturan dan undang-undang jalanraya. 

No comments:

Post a Comment